termicki ventil DBV1 600×600dbv1_shemadbv1_shema_spajanja

DBV1- TERMIČKI SIGURNOSNI VENTIL

638.58 Kn sa PDV-om

Opis proizvoda

Opis proizvoda

DBV1 2putni termički sigurnosni ventil izrađen je za zaštitu kotla od pregrijavanja.

Kotlovi na kruta goriva mogu se pregrijati tijekom rada, najčešće usred nestanka elekrične energije. Cirkulacijska pumpa stane, topline od goriva koje još uvijek gori se ne prenosi u sustav te samim time temperatura u kotlu veoma brzo raste.

U takvoj situaciji, ventil za kontroliranje temperature kojem nije potrebna električna energija će osigurati sigurno hlađenje kotla. Čim temperatura u kotlu dosegne 90-100°C, ventil se otvara i pušta hladnu vodu iz vodovoda u kotao. Kotao će nakon toga biti direktno hlađen. Pregrijana topla voda se ispušta direktno u odvod kanalizacije.

DBV1 se najviše koristi kod lijevno-željeznih kotlova i kaminskih uložaka koji nemaju ugrađen rashladni izmjenjivač

  • jednostavno rješenje za kotlove bez rashladnog izmjenjivača
  • visoka snaga hlađenja zbog toga što je hlađenje direktno
  • G 3/4″ spoj sa navojem sa zaštitnom navlakom za termostatski element.

Tijelo ventila opremljeno je ulazno-ispusnim ventilima kontroliranim termoelementom. Kada je dosegnuta gornja granica temperature u kotlu, ulazno-ispusni ventili otvaraju se istovremeno, što znači da hladna voda polako ukapava u kotao, a za to vrijeme se pregrijana voda ispušta iz kotla. Čim temperatura vode padne ispod granice, oba ventila se zatvaraju.